1 : คำชี้แจงสำหรับนิสิต
โปรดอ่านวิธีใช้งานก่อนลงมือทำแบบประเมิน วีดิทัศน์
2 : ผลการประเมินการเรียนการสอน

 


3 : ตรวจสอบ
สถานะผู้ทำแบบประเมินทุกรายวิชา
4: สอบถามและช่วยเหลือ

บริการถามตอบปัญหา

ประชาสัมพันธ์


ช่วงเวลาประเมินผลการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไป

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เปิดให้นิสิตประเมินผล ดังนี้
เริ่มต้น

สิ้นสุด

23 มีนาคม 2563 30 เมษายน 2563

ตรวจสอบรายชื่อนิสิตทำแบบประเมิน
1) จำนวนนิสิตต้องทำแบบประเมิน มากกว่าร้อยละ 80 ต่อตอนเรียนขึ้นไป
2) อาจารย์และนิสิต สามารถตรวจสอบสถานะการประเมินด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ 2.1) รายชื่อนิสิต-สถานะผู้ทำแบบประเมินแล้ว 2.2) จำนวนและร้อยละของผู้ทำแบบประเมินแล้ว
ตรวจสอบนิสิตที่ทำแบบประเมินผล
http://evaluate.ilc.swu.ac.th/ilcsurvey/search.php

ระบบรองรับการทำงาน

ระบบประเมินผลรองรับระบบปฏิบัติการบนมือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่
iOS | Andriod | Windows Phone
สนับสนุนโปรแกรมท่องอินเทอร์เน็ต
Chrome | Micosoft Internet Explorer |Microsoft Edge | Mozila FireFox


แจ้งปัญหาการใช้งาน
สามารถแจ้งปัญหาที่ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการ
นางสาวเกศราภรณ์ เขียวรอด
วัน-เวลาราชการ
สายด่วน 0 2649 5000 ต่อ 12009
สายด่วน 0 2649 5000 ต่อ 12051
ตลอด 24 ชั่วโมง
facebook.com/ilcSWU


infographic
หน่วยงาน
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
Phone : 0 2649 5000 ต่อ 15452 โทรสาร 0 2204 2709
Email
ผู้ดูแลและออกแบบระบบ panuwat@g.swu.ac.th
ผู้พัฒนาระบบ nattawuts@g.swu.ac.th
We're on social networks