The Instructional Evaluation System
ระบบประเมินผลการเรียนการสอน ILC001-003

แบบประเมินการเรียนการสอน

ILC 001-003

คำชี้แจง-วิธีใช้งานสำหรับนิสิต
วิธีใช้งาน วีดิทัศน์ | คู่มือ : สำหรับคอมพิวเตอร์ | คู่มือ : สำหรับ iOS

จุดบริการเครือข่ายไร้สาย

WiSE | eduroam | AIS | True

สอบถามและช่วยเหลือ

บริการถามตอบปัญหา

ประชาสัมพันธ์


ช่วงเวลาประเมินผลการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไป

ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เปิดให้นิสิตประเมินผล จำนวน 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1

วันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2560

รอบที่ 2 27 พฤศจิกายน ถึง 8 ธันวาคม 2560


สรุปผลการประเมินการเรียนการสอน
การสรุปผลการใช้งาน ทุกตอนเรียนต้องมีจำนวนผู้ประเมิน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ต่อตอนเรียนขึ้นไป สามารถตรวจสอบได้ที่ผู้ประสานงานรายวิชา จำนวน 2 ช่วงเวลาของทุกวัน ดังนี้
เวลาประเมิน เวลาตรวจสอบผล
01.00-12.00 น. 13.00 น.
12.01-00.59 น. 08.30 น (ของวันถัดไป)
*กำหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ระบบรองรับการทำงาน

คู่มือการทำงานบน iOS
ระบบรองรับระบบปฏิบัติการบนมือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่
iOS | Andriod | Windows Phone
สนับสนุนโปรแกรมท่องอินเทอร์เน็ต
Chrome | Micosoft Internet Explorer |Microsoft Edge | Mozila FireFox


แจ้งปัญหาการใช้งาน

สามารถแจ้งปัญหาที่ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการ
นางสาวสาริสา เรืองศรี sarisar@g.swu.ac.th
นางสาวเกศราภรณ์ เขียวรอด gedsaraporn@g.swu.ac.th

สายด่วน 0 2649 5000 ต่อ 12009
facebook.com/ilcSWU


หน่วยงาน
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
Phone : 0 2649 5000 ต่อ 15452 โทรสาร 0 2204 2709
Email
ผู้ดูแลและออกแบบระบบ panuwat@g.swu.ac.th
ผู้พัฒนาระบบ nattawuts@g.swu.ac.th
We're on social networks