1 : คำชี้แจงสำหรับนิสิต
โปรดอ่านวิธีใช้งานก่อนลงมือทำแบบประเมิน วีดิทัศน์ | คู่มือ
2 : ประเมินการเรียนการสอน

ILC 001-003


3 : ตรวจสอบผู้ทำแบบประเมิน

บริการค้นหาสถานะผู้ทำแบบประเมินทุกรายวิชา

4: สอบถามและช่วยเหลือ

บริการถามตอบปัญหา

ประชาสัมพันธ์


ช่วงเวลาประเมินผลการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไป

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 เปิดให้นิสิตประเมินผล จำนวน 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1

17 เมษายน 2561ถึง 11 พฤษภาคม 2561

รอบที่ 2 12- 18 พฤษภาคม 2561

ประกาศ : ระบบประเมินผลการเรียนการสอน http://evaluate.swu.ac.th
จะปิดระบบชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษาระบบและสำรองข้อมูล วันที่ 21 เมย.61 เวลา 23.00 - 24.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวก


ตรวจสอบรายชื่อนิสิตทำแบบประเมิน
1) จำนวนนิสิตต้องทำแบบประเมิน มากกว่าร้อยละ 80 ต่อตอนเรียนขึ้นไป
2) อาจารย์และนิสิต สามารถตรวจสอบสถานะการประเมินด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ 2.1) รายชื่อนิสิต-สถานะผู้ทำแบบประเมินแล้ว 2.2) จำนวนและร้อยละของผู้ทำแบบประเมินแล้ว
ตรวจสอบนิสิตที่ทำแบบประเมินผล
http://evaluate.ilc.swu.ac.th/ilcsurvey/search.php

ระบบรองรับการทำงาน

ระบบประเมินผลรองรับระบบปฏิบัติการบนมือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่
iOS | Andriod | Windows Phone
สนับสนุนโปรแกรมท่องอินเทอร์เน็ต
Chrome | Micosoft Internet Explorer |Microsoft Edge | Mozila FireFox


แจ้งปัญหาการใช้งาน
สามารถแจ้งปัญหาที่ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการ
นางสาวเกศราภรณ์ เขียวรอด
วัน-เวลาราชการ
สายด่วน 0 2649 5000 ต่อ 12009
สายด่วน 0 2649 5000 ต่อ 12051
ตลอด 24 ชั่วโมง
facebook.com/ilcSWU


หน่วยงาน
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
Phone : 0 2649 5000 ต่อ 15452 โทรสาร 0 2204 2709
Email
ผู้ดูแลและออกแบบระบบ panuwat@g.swu.ac.th
ผู้พัฒนาระบบ nattawuts@g.swu.ac.th
We're on social networks