1 : คำชี้แจงสำหรับนิสิต
โปรดอ่านวิธีใช้งานก่อนลงมือทำแบบประเมิน วีดิทัศน์ | คู่มือ
2 : ประเมินการเรียนการสอน

ILC 001-003


3 : ตรวจสอบ
สถานะผู้ทำแบบประเมินทุกรายวิชา
4: สอบถามและช่วยเหลือ

บริการถามตอบปัญหา

ประชาสัมพันธ์


ช่วงเวลาประเมินผลการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไป

ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เปิดให้นิสิตประเมินผล ดังนี้
เริ่มต้น

สิ้นสุด

1 พศจิกายน 2561 7 ธันวาคม 2561

ตรวจสอบรายชื่อนิสิตทำแบบประเมิน
1) จำนวนนิสิตต้องทำแบบประเมิน มากกว่าร้อยละ 80 ต่อตอนเรียนขึ้นไป
2) อาจารย์และนิสิต สามารถตรวจสอบสถานะการประเมินด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ 2.1) รายชื่อนิสิต-สถานะผู้ทำแบบประเมินแล้ว 2.2) จำนวนและร้อยละของผู้ทำแบบประเมินแล้ว
ตรวจสอบนิสิตที่ทำแบบประเมินผล
http://evaluate.ilc.swu.ac.th/ilcsurvey/search.php

ระบบรองรับการทำงาน

ระบบประเมินผลรองรับระบบปฏิบัติการบนมือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่
iOS | Andriod | Windows Phone
สนับสนุนโปรแกรมท่องอินเทอร์เน็ต
Chrome | Micosoft Internet Explorer |Microsoft Edge | Mozila FireFox


แจ้งปัญหาการใช้งาน
สามารถแจ้งปัญหาที่ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการ
นางสาวเกศราภรณ์ เขียวรอด
วัน-เวลาราชการ
สายด่วน 0 2649 5000 ต่อ 12009
สายด่วน 0 2649 5000 ต่อ 12051
ตลอด 24 ชั่วโมง
facebook.com/ilcSWU


infographic
หน่วยงาน
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
Phone : 0 2649 5000 ต่อ 15452 โทรสาร 0 2204 2709
Email
ผู้ดูแลและออกแบบระบบ panuwat@g.swu.ac.th
ผู้พัฒนาระบบ nattawuts@g.swu.ac.th
We're on social networks